default-logo
2ας Μεραρχίας 19 Πειραιάς
Τηλ.: +30 210 429 6700
Email: info@dr-delis.gr

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ;

18 Δεκέμβριος, 2016
Off

shutterstock_330616316Κάθε ασθενής με αχαλασία του οισοφάγου έχει σίγουρα αναρωτηθεί ποια είναι η καταλληλότερη ή τέλος πάντων η καλύτερη  θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει την πάθησή του.  Ήδη, θεραπείες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν, όπως π.χ. ορισμένα φάρμακα (νιτρώδη) ή οι εγχύσεις με το γνωστό μας Botox στον υπερτονικό κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα μέσω του γαστροσκοπίου είναι πλέον ξεπερασμένες και δεν χρησιμοποιούνται. Στην πράξη οι μέθοδοι που σήμερα θεωρούνται πλέον αξιόπιστες είναι η λαπαροσκοπική μυοτομή Heller, η ενδοσκοπική αεροδιαστολή με μπαλόνι και η επίκαιρη ενδοσκοπική μυοτομή (POEM-peroral endoscopic myotomy).

Η POEM (ΠΟΕΜ) είναι η πλέον σύγχρονη θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου. Προσωπικά, παρά το γεγονός ότι επι σειρά ετών χρησιμοποιούσαμε στους ασθενείς μας την διαστολή με μπαλόνι, επιλέξαμε πλέον και ακολουθούμε την σύγχρονη ενδοσκοπική  μυοτομή  (POEM ) την οποία και θεωρούμε  ιδανικότερη επιλογή.

Η μέθοδος αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και υιοθετείται από τους εμπειρότερους και πλέον καταξιωμένους παγκοσμίως ενδοσκόπους. Δεν είναι τυχαίο, ότι όλα τα  διεθνή ενδοσκοπικά συνέδρια δεν παραλείπουν να περιλάβουν  στο πρόγραμμα τους τις επεμβάσεις POEM. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά υπογραμμίζουν το προφίλ ύψιστης ασφάλειας της μεθόδου και αναδεικνύουν τα μεγάλα ποσοστά κλινικής και τεχνικής επιτυχίας της επέμβασης. Ως ενδοσκοπική μέθοδος είναι λιγότερο επεμβατική και επιθετική σε σχέση με την χειρουργική  αντιμετώπιση. Σε διεθνές επίπεδο και σε σύγχρονα τριτοβάθμια κέντρα που έχουν τον κατάλληλο ενδοσκοπικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρικό και κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, η μέθοδος καταλάμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αχαλασίας αλλά και μερικών άλλων κινητικών διαταραχών του οισοφάγου, έχοντας αντικαταστήσει παλαιότερες και όχι τόσο αποτελεσματικές τεχνικές. Καθιερώνεται δηλαδή ολοένα και περισσότερο ως αυτό που ονομάζεται θεραπεία εκλογής.

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να εκτελεσθεί οισοφαγική μυοτομή σε όσο μήκος είναι αναγκαίο ακόμη και αν αυτό είναι εκτεταμένο. Σε αντιδιαστολή, η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει περιορισμένες δυνατότητες ως προς το μέγεθος της μυοτομής, λόγω ανατομικών συνθηκών. Στην POEM, o ενδοσκόπος έχει μεγαλύτερη ευελιξία να διαμορφώσει την κατεύθυνση και να επιλέξει την πλευρά (πρόσθια ή οπίσθια) που θα εκτελέσει την μυοτομή. Το τελευταίο, σημαίνει ότι η POEM μπορεί να λειτουργήσει και σαν διορθωτική επέμβαση σε περιπτώσεις μη επιτυχούς χειρουργικής επέμβασης που έγινε στο παρελθόν.  Είναι σαφώς πιο ανώδυνη και σχετικά αναίμακτη μέθοδος δεδομένου ότι η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ως σπανιότατη την ανάγκη για μετάγγιση.

Σε σχέση με την χειρουργική επέμβαση έχει μικρό χρόνο νοσηλείας (μια ή δύο ημέρες) και ανάρρωσης,  ταχύτερη κινητοποίηση και επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες. Έχει χαμηλότερο οικονομικό κόστος. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο για τον ασθενή αφού δεν έχει εξωτερικές δερματικές ουλές. Παρά το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται από αντιπαλινδρομική επέμβαση δεν εμφανίζει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεγαλύτερη γαστροοισοφαγική παλινδρόμιση  από ότι η χειρουργική μυοτομή.

Μέσω της ενδοσκοπικής  μυοτομής  PΟΕΜ προσεγγίζουμε τον πάσχοντα υπερτονικό μυ του οισοφάγου άμεσα και εύκολα αφού πρώτα δημιουργήσουμε με κατάλληλα ηλεκτροχειρουργικά μαχαιρίδια που διέρχονται μέσω ενός γαστροσκοπίου, ένα τούνελ στο τοίχωμα του οισοφάγου (υποβλεννογόνιο τούνελ). Το τούνελ αυτό χρησιμεύει σαν χώρος εργασίας επιτρέποντας κατόπιν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να εκτελέσουμε  την μυοτομή, Αν ο συμβατικός χώρος δράσης ενός ενδοσκοπίου είναι ο γαστρεντερικός σωλήνας (πρώτος χώρος), των λαπαροσκοπικών εργαλείων η περιτοναική κοιλότητα (δεύτερος χώρος), αυτός ο τεχνητά διαμορφούμενος διάδρομος στο τοίχωμα του οισοφάγου θεωρείται και ονομάζεται τρίτος χώρος. Η POEM εντάσσεται ακριβώς σε μια σειρά επεμβάσεων που γίνονται όχι μόνο στον οισοφάγο αλλά και αλλού π.χ. στομάχι και ονομάζονται ενδοσκοπικές επεμβάσεις του τρίτου χώρου.

Η μέθοδος ΠΟΕΜ εφαρμόστηκε, επίσης και από την ομάδα μας, και σε επιβαρημένους, ηλικιωμένους ασθενείς με προχωρημένη αχαλασία και σε περιπτώσεις αποτυχίας